Prof. Dr. Jan Hendrik Richardus

Jan Hendrik Richardus
Prof. Dr. Jan Hendrik Richardus

Jan Hendrik Richardus is arts Maatschappij & Gezondheid, epidemioloog en emeritus-hoogleraar Infectieziekten en Publieke Gezondheid bij het Erasmus MC in Rotterdam.
Zijn onderzoeksactiviteiten hebben zich gericht op de bestrijding van besmettelijke ziekten, met name de ontwikkeling en evaluatie van bestrijdingsmaatregelen. Ook heeft hij onderzoek gedaan naar sociale en gedragsmatige aspecten van de preventie van infectieziekten. Zijn interesse gaat vooral uit naar besmettelijke ziekten die chronisch van aard zijn met complicaties op lange termijn, zoals lepra en tuberculose.
Door zijn eerdere werk met The Leprosy Mission International (TLMI) in Thailand en Bangladesh heeft hij jarenlange ervaring met lepra. Hij heeft vooral gewerkt aan het ontwikkelen van preventieve interventies die gericht zijn op de contacten van leprapatiënten. In Bangladesh gaf hij tussen 2002 en 2008 leiding aan een groot gerandomiseerd klinisch onderzoek naar het effect van chemoprofylaxe (preventieve behandeling) bij contacten (de COLEP-studie). Aan contacten van nieuwe leprapatiënten, zoals gezinsleden, buren en sociale contacten, werd na lichamelijk onderzoek een enkele dosis van het antibioticum rifampicine gegeven. Deze eenmalige dosis bij gezonde contacten bleek de kans op lepra met bijna 60% te verminderen. Inmiddels is deze preventieve interventie opgenomen in de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie voor de bestrijding van lepra. Vervolgens heeft hij een leidende rol gehad bij een aantal grootschalige studies in meerdere landen naar de toepassing en verbetering van chemoprofylaxe.
Jan Hendrik Richardus is de promotor geweest van 35 PhD studenten en begeleidt momenteel nog 12 PhD studenten.

Geef een reactie