Donateur worden?

Afbeelding donaties

Indien u onze stichting een warm hart toedraagt, kunt u onze stichting financieel steunen via een donatie of nalatenschap.

Donatie

U steunt ons door het gewenste bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL56RABO0111174724  ten name van Q.M. Gastmann-Wichers Stichting. Wij stellen het op prijs als u ons dan ook uw contactgegevens stuurt via het formulier onderaan de pagina.

Nalatenschap

Er zijn twee manieren waarop u onze stichting kunt opnemen in uw testament.

De eerste manier is door het toekennen van een legaat, dit is een  bedrag  dat u aan een persoon of instelling nalaat en dat u specifiek laat omschrijven in uw testament.  Eventueel kunt u hierbij de term ‘vrij van recht’ opnemen, wat inhoudt dat de successierechten uit de totale nalatenschap worden betaald en niet door de begunstigde. In dit geval komt het gehele bedrag ten goede aan de stichting.

Een tweede manier van nalaten is door middel van een erfstelling (een percentage van de erfenis). Hiermee benoemt u de stichting tot (mede-) erfgenaam. Een erfenis kan betrekking hebben op roerend of onroerend goed, geld en effecten. Na aftrek van legaten en kosten krijgt iedere erfgenaam zijn deel.

Informatie

Indien u een nalatenschap aan de stichting wilt opnemen in uw testament, kunt u met ons contact opnemen door een email te sturen aan info@gastmann-wichers.nl.  U kunt ook het onderstaande formulier invullen en aan ons toezenden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.